Kategoria: Agile

The Art of Mentoring —And how it’s beneficial for you

What mentoring is, the roles and responsibilities of the mentor and the mentee, how to make the most of a mentor relationship, and how mentoring can benefit organizations. Having a good mentor relationship can be beneficial for both your personal life and your career. It can help you meet your short-term and long-term goals, and …

An Agile Approach to Coaching

Why organizations should continuously coach their employees, what coaching is and how to start coaching. Most organizations want to grow, however finding new talents is becoming more competitive, and holding on to top talents is also becoming more challenging. Poor growth opportunities are one of the major reasons for employees to leave and seek new …

Estimations in Agile Environments — Why, When and How to use it

Estimating is a very common concept in Agile, especially in Scrum teams, which usually estimate their product backlog and sprint backlog. Estimating as a concept makes quite a lot of sense, without it life would be pretty hard and surprising. This article is also available on Medium. Estimations are done and used in many different …

Agile – Ketteryyttä projektinhallintaan

Agile, eli ketterä, projektinhallintamenetelmä soveltuu hyvin nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön jossa yllättäviin tilanteisiin tulee reagoida nopeasti. Tässä kirjoituksessa perehdytään aiheeseen selventäen mitä Agile on, sen arvoihin ja periaatteisiin, kompastuskiviin, sekä siihen miten ketterä kehittäminen eroaa perinteisestä vesiputousmallista. Sisältää mainoslinkkejä *  Agilen lyhyt historia Agile sai alkunsa vuonna 2001 kun 17 ohjelmistokehittäjää kokoontui pohtimaan, miten ohjelmistoja voitaisiin …